Hva skjer idag , Karins kalender.

2017

 

9 Februar Sentralstyremøte

6 April Sentralstyremøte

6 Juni Sentralstyremøte

7 og 8 Juni Landsmøte i Trondheim

8 Juni Sentralstyret konstituerer seg

24 og 25 Oktober Sentralstyremøte

 

 

 

 

 

Håper dere får noen gode øyeblikk sammen med meg, sammen er vi sterkere.

Karin Woldseth

Hva er dette?

 

Dette er en blogg for medlemmer i Landslaget for offentlige pensjonister, og selvsagt for andre intresserte og kommende medlemmer :)

I denne bloggen vil jeg ta opp tema som er relevante for medlemmene vår, men også ting som gjelder alle pensjonister og eldre, som for eksempel helse og omsorgssituasjonen i Norge.

Men ikke bare det, her vil også forbeholde meg retten til å si MIN mening om de foran nevnte temaene. Jeg tar gjerne imot kommentarer og innspill til saker vi kan ta fatt i.

Hvem er så vi ?

Vi er en politisk nøytral organisasjon for tidligere offentlige ansatte, som nå er gått over i pensjonistenes rekker. Vi teller over 11 000 medlemmer, men potensialet vårt er langt større. De vi har med oss foruten 3500 individuelle medlemmer, er skolelederne, prestene, sykepleiere, tidligere ansatte ved Meterologisk institutt , Mattilsynet og OPPF .

Vi har gratis rådgivning til vår medlemmer på pensjon og arv/skiftesaker. Vi har et Pensjonsutvalg og et Helse og omsorgsutvalg som setter seg inn i de sakene som kommer fra Regjeringen og Storting.

Vi er en av høringsinstansene til departementene, og ikke minst vi har drøftingsrett i trygdeoppgjøret, og i forbindelese med statsbudsjettet.

I tillegg har vi 36 lokallag, som alle har tilbud til sine medlemmer, både innen kurs, reiser, hobby og ikke minst sosialt samvær.

Mer kan du lese om oss på www.lop.no